Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 642/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu do zamiaru instalacji urządzenia reklamowego

II OSK 2503/10 - Wyrok NSA z 2012-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie braku zgody na usytuowanie biblioteki w pomieszczeniach piwnicznych

II SA/Bd 994/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego [...] Inspektora Sanitarnego w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Państwowego [...] Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r., nr[...],