Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

IV SA/Po 1264/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania