Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Ke 41/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uzgodnienia w zakresie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi

II SA/Bd 232/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie opłaty za czynności wykonane w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

II OSK 1668/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie uzgodnienia warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Kr 167/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty

II SA/Kr 168/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie ustalenia opłaty

II SA/Kr 169/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie ustalenia opłaty

II OSK 201/09 - Wyrok NSA z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w przedmiocie opłaty za czynności związane z wydaniem postanowienia

II SA/Kr 980/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. [ ] w przedmiocie nałożenia opłaty za wydanie postanowienia

II SA/Bk 185/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie obciążenia kosztami za analizę i kontrolę dokumentacji dotyczącej opinii co do obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

II SA/Bk 213/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia
1   Następne >   +2   4