Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 290/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Gl 464/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego