Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 444/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie D. w przedmiocie odmowy zmiany orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

III SA/Gd 929/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nakazu usunięcia naruszeń