Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 444/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie D. w przedmiocie odmowy zmiany orzeczenia o stopniu niepełnosprawności