Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Krakowie X

III SA/Kr 1428/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w A w przedmiocie rozpatrzenia odwołania Pana M. D. od decyzji Gminnej Komisji Wyborczej w A w sprawie protestu przeciwko ważności wyborów do Zarządu Osiedla nr 1 w A stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości