Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Bk 760/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-01-13

Sprawa ze skargi J. M. M. na niewykonanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. wyroku WSA w Białymstoku w sprawie II SA/Bk 424/09 -

VII SA/Wa 2606/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-22

Sprawa ze skargi A. P. na niewykonanie przez Głównego Inspektora Sanitarnego wyroku WSA w sprawie o sygnaturze akt VII SA/Wa 1628/12 I. wymierza Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset złotych); II. zasądza od Głównego Inspektora Sanitarnego na rzecz A. P.kwotę 457 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SA/Rz 798/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-12-04

Sprawa ze skargi K. C. przeciwko Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie dotyczącej choroby zawodowej

II SA/Rz 945/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-03-03

Sprawa ze skargi Z. M. na niewykonanie wyroku WSA o sygn. akt II SA/Rz 1046/04 -