Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 575/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Lekarza Weterynarii w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 917/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Lekarza Weterynarii w przedmiocie zawieszenia działalności zakładu na czas określony do zakończenia postępowania wyjaśniającego

II SA/Sz 458/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w S. w przedmiocie zawieszenia działalności zakładu na czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego

II SA/Bd 984/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję K.-P. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w B. w przedmiocie kary pieniężnej

II SA/Bd 799/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w B. w przedmiocie nakazu dostarczania i przeprowadzania analizy próbek pobieranych w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura

II SA/Ol 264/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie obowiązków weterynaryjnych

II OSK 1679/14 - Wyrok NSA z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu partii produktu żywnościowego

II OSK 842/15 - Wyrok NSA z 2016-05-31

Skarga kasacyjna na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie zakazu wprowadzania zwierząt do obrotu oraz nakazu informowania o zmianie liczby zwierząt

II SA/Rz 592/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu technologicznego

II SA/Rz 620/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-10-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia zakładu
1   Następne >   2