Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X
  • Symbol 6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania X

I SAB/Łd 5/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. w przedmiocie niedoręczenia decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r.