Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II SA/Op 440/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za niespełnienie wymagań higienicznych

II SA/Op 52/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie zakazu wprowadzania zwierząt do obrotu oraz nakazu informowania o zmianie liczby zwierząt

II SA/Op 196/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-08-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności wniesienia odwołania od decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Op 282/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie nakazów wydanych w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

II SA/Op 41/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za niespełnienie wymagań weterynaryjnych

II SA/Op 89/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie zakazu zużywania do dalszej produkcji oraz wprowadzania na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego

II SA/Op 21/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności i wykreślenia z rejestru

II SA/Op 89/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za niespełnienie wymagań weterynaryjnych

II SA/Op 35/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

II SA/Op 427/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie usunięcia niezgodności z wymogami weterynaryjnymi
1   Następne >   2