Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 446/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie żądania zwrotu kosztów z tytułu wykonania nakazu zniszczenia ściółki i odchodów z kurników

II SA/Wr 845/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję D Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W w przedmiocie opłaty za czynności urzędowe inspekcji weterynaryjnej w zakresie nadzoru nad ubojem drobiu

II SA/Wr 847/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję D Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W w przedmiocie opłaty za czynności urzędowe inspekcji weterynaryjnej w zakresie nadzoru nad ubojem drobiu

II SA/Rz 814/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie dostosowania warunków targowych do wymagań sanitarnych określonych przepisami prawa

II SA/Bd 1079/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności w zakresie składowania i wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego

II SA/Op 440/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za niespełnienie wymagań higienicznych

II SA/Go 542/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie zakazu wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego i zwierząt

II SA/Op 52/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie zakazu wprowadzania zwierząt do obrotu oraz nakazu informowania o zmianie liczby zwierząt

II SA/Wr 850/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję D Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W w przedmiocie opłaty za czynności urzędowe inspekcji weterynaryjnej w zakresie nadzoru nad ubojem drobiu

II SA/Bd 801/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w B. w przedmiocie potwierdzenia podejrzenia gruźlicy bydła
1   Następne >   +2   +5   +10   12