Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OZ 1033/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy B.