Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FSK 261/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Gl 838/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

II FSK 1907/13 - Wyrok NSA z 2015-01-20

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku od gier

II FSK 98/12 - Wyrok NSA z 2012-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Gl 463/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-10

Sprawa ze skargi A sp. z o.o. S.K.A. w C. na interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Łd 1/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-02

Sprawa ze skargi T. K. na interpretację Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie odpowiedzialności i obowiązków członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

I SA/Gl 273/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-15

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. w Z. na interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Gl 462/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-10

Sprawa ze skargi A sp. z o.o. S.K.A. w C. na interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 1548/08 - Wyrok NSA z 2010-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

II FSK 763/13 - Wyrok NSA z 2015-05-04

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych
1   Następne >   +2   +5   +10   27