Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X
  • Skarżony

FPS 1/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-05-29

Skarga Instytutu Metali Nieżelaznych w G. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie wymiaru cła po rozpoznaniu (...) wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający NSA postanowieniem V SA 308/98, do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy oku o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:~czy na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 28 g...