Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

II SA/Op 35/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

II SA/Op 207/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II SA/Op 177/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa

II SA/Op 328/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie kary za nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli budowy

II SA/Op 269/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu środka zastępczego

II SA/Op 575/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o czasie pracy kierowców

II SA/Op 427/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za zniszczenie drzew

II SA/Op 625/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II SA/Op 256/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie krzewów bez zezwolenia

II SA/Op 207/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
1   Następne >   2