Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Op 35/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

II SA/Wr 720/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za prowadzenie działalności nadzorowanej bez dokonania rejestracji w zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych

II SA/Kr 623/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w K. w przedmiocie kary pieniężnej

II SA/Wr 525/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych w związku z naruszeniem określonych obowiązków związanych z prowadzeniem zakładu uboju i przetwórstwa mięsnego

II SA/Rz 1218/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niespełnienie wymogów prawa żywnościowego

II SA/Bd 706/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Lekarza Weterynarii w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt