Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II GSK 121/13 - Wyrok NSA z 2014-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci nagany

II GSK 1590/12 - Wyrok NSA z 2014-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie kary dyscyplinarnej

VI SA/Wa 3022/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia

VI SA/Wa 3164/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nałożenia kary grzywny za niestawienie się na rozprawie administracyjnej

II SA/Sz 217/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II GSK 1413/15 - Wyrok NSA z 2017-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zastosowania kary dyscyplinarnej wobec rzeczoznawcy majątkowego

II GSK 883/15 - Wyrok NSA z 2016-12-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego

VI SA/Wa 3039/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie kary dyscyplinarnej

II GSK 1885/18 - Wyrok NSA z 2019-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie kary dyscyplinarnej