Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

VI SA/Wa 1407/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego