Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

II GSK 402/13 - Wyrok NSA z 2014-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej

II GSK 1966/15 - Wyrok NSA z 2017-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w przedmiocie kary pieniężnej związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące