Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

I SA/Kr 835/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie nałożenia kary porządkowej,

I SA/Kr 446/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty kary pieniężnej oraz odmowy odroczenia terminu płatności tej kary