Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Rz 293/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-07-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia kary porządkowej