Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Wr 708/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie umorzenia postępowania organu pierwszej instancji w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie i szkody spowodowane podkrzesaniem 3 sztuk drzew

II OSK 2127/13 - Wyrok NSA z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Po 276/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty podwyższonej za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

IV SA/Po 348/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie kary za usunięcie drzew bez zezwolenia

II OSK 1216/13 - Wyrok NSA z 2014-12-03

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie ustalenia wymiaru kary biegnącej

II SA/Lu 346/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

IV SA/Wa 2887/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej

II SA/Bd 1541/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1390/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1394/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
1   Następne >   +2   +5   +10   21