Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 1370/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II GSK 1336/13 - Wyrok NSA z 2014-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki oraz nałożenie kary pieniężnej

II GSK 753/14 - Wyrok NSA z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazania zaprzestania reklamy apteki oraz nałożenia kary pieniężnej

II GSK 74/14 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję G. I. F. w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki oraz nałożenia kary pieniężnej

II SA/Po 551/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie kary pieniężnej;

VII SA/Wa 1226/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II GSK 754/14 - Wyrok NSA z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania reklamy apteki oraz nałożenia kary pieniężnej

II GSK 2857/14 - Wyrok NSA z 2015-07-03

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki oraz nałożenia kary pieniężnej

II GSK 2963/14 - Wyrok NSA z 2015-07-03

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki oraz nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 1595/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki oraz nałożenia kary pieniężnej
1   Następne >   +2   +5   10