Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GSK 1187/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanych środków spożywczych

II GSK 1174/12 - Wyrok NSA z 2013-11-26

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanych środków spożywczych

II GSK 1106/12 - Wyrok NSA z 2013-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej za uniemożliwienie prowadzenia kontroli

VI SA/Wa 3446/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu partii artykułu rolno

II GSK 836/10 - Wyrok NSA z 2011-09-01

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o jakości handlowej artykułów rolno

VI SA/Wa 2322/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu zafałszowanego artykułu rolno

II GSK 317/13 - Wyrok NSA z 2014-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej za utrudnianie przeprowadzenia kontroli

II GSK 1823/11 - Wyrok NSA z 2012-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanych artykułów rolno

II GSK 653/13 - Wyrok NSA z 2014-06-26

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu nieprawidłowo oznakowanych produktów spożywczych

II GSK 936/12 - Wyrok NSA z 2013-10-22

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie sankcji za wprowadzenie na rynek produktów niespełniających wymagań bezpieczeństwa
1   Następne >   +2   6