Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

VI SA/Wa 1452/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie: Ministra Rozwoju) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej