Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Wr 720/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za prowadzenie działalności nadzorowanej bez dokonania rejestracji w zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych

VII SA/Wa 184/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia kary oraz odsetek za zwłokę z tytułu nielegalnego użytkowania budynku

II SA/Lu 1036/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1340/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 2939/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-30

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia