Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 85/13 - Wyrok NSA z 2014-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie kary pieniężnej

V SA/Wa 2299/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia kary pieniężnej.

I SA/Kr 1149/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności za zajęcie pasa, drogowego,

III SA/Łd 486/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia kary pieniężnej

V SA/Wa 562/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej Oddala skargę

II GSK 1904/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem prawa

II GSK 1182/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi M. M. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

III SA/Łd 487/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia kary pieniężnej

V SA/Wa 2278/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o drogach publicznych;

V SA/Wa 9/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej;
1   Następne >   +2   4