Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 910/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku