Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 3164/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nałożenia kary grzywny za niestawienie się na rozprawie administracyjnej