Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Po 510/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji

II SA/Go 1154/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA/Rz 1353/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-03-05

Skarga A.sp. j. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

III SA/Po 42/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-08

Skarga T. A. na decyzję SKO w P. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie reklamy bez zezwolenia zarządcy drogi

III SA/Po 43/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-08

Skarga T. A. na decyzję SKO w P. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie reklamy bez zezwolenia zarządcy drogi

II SA/Ol 977/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

III SA/Po 1/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-15

Sprawa ze skargi P. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na decyzje Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

III SA/Po 741/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przewozu regularnego bez zezwolenia

II SA/Bk 193/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SA/Kr 1142/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej
1   Następne >   +2   5