Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Gd 709/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku terminowego złożenia sprawozdania kwartalnego z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

II OSK 1477/17 - Wyrok NSA z 2018-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie wymierzenia kary administracyjnej za nieterminowe przekazanie sprawozdania

IV SA/Wa 2793/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 818/16 - Wyrok NSA z 2018-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

VIII SA/Wa 244/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej

II OSK 3251/17 - Wyrok NSA z 2018-08-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie kary pieniężnej za zanieczyszczenie środowiska morskiego

II SA/Sz 88/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VIII SA/Wa 343/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

VIII SA/Wa 344/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Op 256/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie krzewów bez zezwolenia
1   Następne >   +2   4