Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 1500/16 - Wyrok NSA z 2018-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie określenia opłaty sankcyjnej

IV SA/Wa 1805/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-04

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 2040/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie określenia opłaty sankcyjnej