Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Ol 630/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora w przedmiocie kary z tytułu wprowadzania do obrotu produktów zawierających substancje psychoaktywne

II SA/Ol 629/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora w przedmiocie kary z tytułu wprowadzania do obrotu produktów zawierających substancje psychoaktywne

VI SA/Wa 1243/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie prowadzenia reklamy apteki oraz nałożenie kary pieniężnej

VI SA/Wa 2363/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II GSK 4606/16 - Wyrok NSA z 2018-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki i nałożenia kary pieniężnej

III SA/Gl 510/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu środków zastępczych