Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 1433/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

IV SA/Wa 1567/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

IV SA/Wa 135/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

II OSK 2198/17 - Wyrok NSA z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na przewoźnika

IV SA/Wa 1289/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Staży Granicznej w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na przewoźnika

IV SA/Wa 1032/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

IV SA/Wa 2478/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na przewoźnika

II OSK 38/16 - Wyrok NSA z 2017-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej

IV SA/Wa 2968/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na przewoźnika

IV SA/Wa 68/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na przewoźnika
1   Następne >   2