Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II OSK 2198/17 - Wyrok NSA z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na przewoźnika

II OSK 2387/17 - Wyrok NSA z 2018-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 2379/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na przewoźnika