Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks morski X

VI SA/Wa 1158/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie skreślenia z listy pilotów morskich

II GSK 678/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

Skargi kasacyjne W. S., 'A.' Spółki z o.o. w S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 679/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

Skargi kasacyjne J. O., 'A.' Spółki z o.o. w S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji