Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks wyborczy X

IV SA/Po 315/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-19

Skarga K. B. P. na postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

IV SA/Gl 750/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w C. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

II SA/Po 603/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-22

Sprawa ze skargi M. J. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Lu 638/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-12-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w B. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Ol 553/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

IV SA/Gl 746/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

II SA/Ke 619/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-07-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wilczyce w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Rz 608/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-23

Sprawa ze skargi M. G. na zarządzenie zastępcze A. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Sz 123/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-05-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Op 283/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-17

Sprawa ze skargi R. O. na zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego