Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks wyborczy X

II SA/Po 603/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-22

Sprawa ze skargi M. J. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Rz 608/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-23

Sprawa ze skargi M. G. na zarządzenie zastępcze A. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Sz 123/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-05-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Op 283/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-17

Sprawa ze skargi R. O. na zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego