Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

II SA/Kr 458/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

I SA/Ol 592/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2012

IV SA/Po 1119/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w P. w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych,

II SA/Łd 1399/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. w przedmiocie nakazu zapewnienia prawidłowego utrzymania istniejących pasów przeciwpożarowych

II SA/Łd 1116/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Op 2/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

IV SA/Po 11/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w P. w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych

II SA/Łd 218/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowej

II SA/Łd 1271/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. w przedmiocie nakazu oczyszczenia do warstwy mineralnej pasów przeciwpożarowych

II SA/Gl 680/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej
1   Następne >   3