Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

II SA/Op 2/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

II SA/Op 540/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w przedmiocie nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień