Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

II OSK 1322/12 - Wyrok NSA z 2013-10-22

Skarga kasacyjna na decyzję Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej

II OSK 1124/12 - Wyrok NSA z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych

II OSK 1150/12 - Wyrok NSA z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w przedmiocie nakazu wykonania mineralizacji powierzchni pasów przeciwpożarowych

II OSK 1398/12 - Wyrok NSA z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kujawsko- Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w przedmiocie wykonania pasów przeciwpożarowych

IV SA/Po 1119/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w P. w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych,

II OSK 1961/12 - Wyrok NSA z 2014-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w G. w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej

II OSK 1969/12 - Wyrok NSA z 2014-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowej

II SA/Łd 1399/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. w przedmiocie nakazu zapewnienia prawidłowego utrzymania istniejących pasów przeciwpożarowych

II OSK 1958/12 - Wyrok NSA z 2014-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie nakazu wykonania określonych obowiązków

II SA/Op 2/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
1   Następne >   +2   4