Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

II SA/Kr 458/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OSK 1903/10 - Wyrok NSA z 2010-12-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 2249/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 2505/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-01

skarg A. M., M. C. i Akademii [...] na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej