Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 497/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie umorzenia postępowania o ustalenie odszkodowania za nieruchomość wchodzącą w skład linii kolejowej

IV SA/Po 539/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za działkę będącą własnością Skarbu Państwa