Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

II SA/Ol 937/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie wykonania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowej

II SA/Ol 938/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie wykonania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowej

II SA/Ol 183/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie wykonania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowej

III SA/Lu 551/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję L. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w L. w przedmiocie realizacji obowiązku wynikającego z przepisów przeciwpożarowych