Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

SA/Rz 1532/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji własnej o pozbawieniu uprawnień kombatanckich

II SA/Lu 114/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Lu 112/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej przyznania uprawnień kombatanckich

SA/Sz 1534/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

SA/Rz 2087/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy świadczenia pieniężnego należnego osobom deportowanym do przymusowej pracy

II SA/Gd 2313/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uprawnień kombatanckich

II SA/Lu 1013/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej przyznania uprawnień kombatanckich

SA/Rz 2115/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

SA/Bd 2990/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich

SA/Rz 2241/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich
1   Następne >   +2   5