Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

SA/Sz 1534/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

SA/Sz 1590/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-12

Skarga G. K. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich

SA/Sz 1856/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-12

Skarga E. M. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o przyznanie uprawnień kombatanckich

SA/Sz 2165/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień dla wdów

SA/Sz 2945/01 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o przyznanie uprawnień kombatanckich

SA/Sz 1572/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o przyznanie uprawnień kombatanckich /.