Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OSK 748/11 - Wyrok NSA z 2011-10-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody M. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego