Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

OSK 1135/04 - Wyrok NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję [...] w Tarnobrzegu w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

OSK 1128/04 - Wyrok NSA z 2005-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OZ 378/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krakowie , Nr [...] w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

IV SA/Wa 725/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

SA/Rz 2417/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu I