Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OSK 2659/12 - Wyrok NSA z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej